لینک های دسترسی

رد نامزد کرسي محکمۀ عالي که توسط کرزي پيشنهاد شده بودتوسط قانون گزاران افغانستان


پارلمان افغانستان شخصي را که نامزد کرسي رياست محکمۀ عالي افغانستان از جانب کرزي بود ،رد کرد.

امروز شنبه اعظاي پارلمان افغانستان با آراي ۱۱۷ درربرابر۷۷ عليۀ تعين مجدد فضل احمد شينواري که از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ بدين سو بحيث قاضي القضات افغانستان کار ميکرد، راي منفي دادند.

شينواري که يک ملاي محافظه کار اسلاميست. منتقدين او مي گويند که شينواري آزادي بيان را مقيد نموده ومانع اصلاحات بوده است .

اعضاي پارلمان افغانستان همچنان گفته اند که شينواري که بيشتر از هفتاد سال عمر دارد وبراي انجام کار در اين کرسي بسيار مسن است .

XS
SM
MD
LG