لینک های دسترسی

کشته شدن حد اقل بيست نفر در موگه ديشو مرکز سوماليا


حد اقل بيست نفر در پايتخت سوماليا کشته شده است، جائيکه جنگ بين گروه هاي مخالف افزايش يافته است.

گذارش ها مشعر است که جنگجويان براي متحدين جنگ سالاران و شورشيان اسلامي، به روز شنبه با تفنگ و توپ بر همديگر حمله نمودند.

جنگ براي تسلط شهر، در منطقهٌ (گل گه لاتو) در شمال (موگه ديشو)، ومنطقه جنوبي (دي نايل) مرکزيت داشت.

تصادمات اخير به روز چهارشنبه آغاز گرديد. از آن زمان تا کنون، در اثر خشونت ها حد اقل شصت نفر کشته شده است. تندروان اسلامي مکرراً يک چهار راه عمده و يک هوتل را در جريان جنگ هاي اين هفته تصرف نموده اند.

اين جنگ ها به متارکهٌ نظامي اي خاتمه داد که به تاريخ چهاردهم ماه مي نافذ گرديده بود. حد اقل ۲۶۰ نفر در جريان چندين جنگ در سال جاري کشته شده اند

XS
SM
MD
LG