لینک های دسترسی

حادثۀ مرگبار ترافيکي در کابل 


يک حادثۀ مرگبار ترافيکي در کابل که دران يک کاروان قواي نظامي ايالات متحده سهم داشت، در شهر کابل که معمولاً طرفدار غرب است شورشهاي خشونت بار ضد امريکا را سبب گرديد. بنجامين سند، خبرنگار صداي امريکا از اسلام آباد گزارش ميدهد.

احتجاجات خشونت بار امروز به سراسر کابل سرايت کرد. شاهدان عيني ميگويند از زمان براندخته شدن طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف اين بدترين ناآرامي هاي ملکي در کابل است.

شورش امروز صبح بعد ازان آغاز يافت که يک عراده لاري نظامي امريکا بطور تصادفي با تقريباً ده تا دوازده موتر شخصي تصادم کرد. مقامات ايالات متحده ميگويند حد اقل يک نفر کشته و چندين نفر ديگر زخمي شدند.

ظرف چند دقيقه، احتجاجات در نزديک محل حادثه آغاز يافت. صدها نفر به پرتاب سنگ و ساير اشيا بر عساکر امريکائي شروع کردند.

يک فرد پوليس در محل کوشش کرد کنترول را در منطقه قايم کند و تفنگ شليک شد. پوليس تائيد کرد که حد اقل يک نفر از اثر گلوله باري کشته شد. يک تعداد شاهدان عيني ميگويند عساکر امريکائي را ديدند که گلوله باري کردند، در حاليکه سايرين ميگويند پوليس محل مسؤل تلفات است.

تامس کالنز دگروال قواي نظامي ايالات متحده ميگويد وقتي اجتماع مردم موترهاي عساکر امريکائي را محاصره کردند عساکر صرف براي هشداردهي شليک هاي هوائي کردند.

تا ظهر صدها احتجاج کننده در چندين نقطه در پايتخت بمظاهرات خياباني دست زدند. آواز اسلحۀ خودکار در سراسر شهر شنيده ميشد. مظاهره چيان در نقاط مختلف شهر راه پيمائي کرده و عليۀ ايالات متحده و حامد کرزي، رئيس جمهور که از پشتيباني ايالات متحده بهره مند است شعار ميداند. بعضي ها «مرگ بر امريکا» و «مرگ بر کرزي» شعار ميدادند.

شورشيان يک تعداد مغازه ها و دکان ها را غارت کرده و طبق گزارش بر دفاتر يک ادارۀ امدادي غربي حمله نمودند.

قواي امنيتي افغاني و قواي حافظ صلح ناتو، که بسياري شان سوار بر تانک بودند، به سراسر شهر مستقر شده اند.

موترها به آتش کشيده شده است و هليکوپترهاي قواي ائتلاف بر فراز شهر پرواز ميکردند.

مقامات افغاني خواستار آرامش شده اند.

اين واقعه در حالي صورت ميگيرد که شورشيان طالب بحملات شان ادامه داده و قواي خارجي و افغاني را در سراسر کشور هدف قرار ميدهند. اين ناآرامي باعث نگراني وسيع شده که ممکن است حکومت حامد کرزي در سراسر کشور پشتيباني مردم را از دست بدهد.

XS
SM
MD
LG