لینک های دسترسی

آشوبها ي متعاقب يک تصادم ترافيکي شامل قواي امريکا در کابل


آشوبهاي خشونتبار امروز دوشنبه در سرتاسر شهر کابل بعد از آن آغاز شد که يک تصادم ترافيکي مرگبار شامل قواي امريکا يک نفر را هلاک وچند تن ديگر را زخمي نمود.

اعتراض کنندگان مغازه هاو موتر هاي پليس را آتش زده و شعار هاي ضد امريکايي را در قيامي فرياد مي زدند که شاهدان آنرا بدترين واقعه از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ خواندند. حد اقل هفت نفر در اين قيام کشته شد.

شاهدان ميگويند که اين حادثه وقتي آغاز شد که يک موتر نظامي امريکا تصادفاً به چند موتر افراد ملکي تصادم نمود. صدْ ها نفر به پرتاب سنگ بسوي قطار نظامي امريکا آغاز کردند و گلوله باري در آن محل صورت گرفت .

دگروال تامس کالينز سخنگوي قواي نظامي امريکا در افغانستان ميگويدکه قواي ايالات متحده تنها فير هاي هوايي هشدار دهي کرده است.اومراتب تاسفش را بخاطر کشته شدن و جراحات ابراز کرده و گفت درمورد اين واقعه تحقيقات صورت خواهد گرفت .

قواي امنيتي افغانستان و قواي حافظ صلح ناتو در سرتاسر شهر کابل مستقر شده اند.


XS
SM
MD
LG