لینک های دسترسی

يک موسفيد قبايلي در مناطق ناآرام  قبايلي پاکستان بضرب گلوله کشته شد


مقامات پاکستاني ميگويند ، تندرروان مظنون مرتبط با طالبان امروز يکشنبه يک موسفيد طرفدار حکومت قبايلي را درمنطقۀ نا آرام وزيرستان شمالي به قتل رساندند.

افراد نقاب پوش بسوي ملک تختي خان درحالي گلوله باري کردند که در يک مارکيت در شهر ميرعلي بود. افراد مسلح بعد از حمله فرار کردند.

ملک تختي خان به کمک با مقامات براي تعقيب تندروان در وزيرستان شمالي که همسرحد با افغانستان است ،مظنون بوده است . چندين تن از رهبران قبايلي در سال جاري بخاطر طرفداري از مبارزۀ حکومت پاکستان عليۀ تندروان مرتبط با القاعده وطالبان کشته شده اند.

پاکستان حدود هشتاد هزار عساکرش را در مناطق سرحد با افغانستان براي تعقيب و توقيف تندرواني تعبيه کرده که گمان برده ميشود بعد از آنکه ايالات متحده طالبان بنياد گرا را در اواخر سال ۲۰۰۱ از قدرت بر انداخت ، داخل منطقۀ قبايلي پاکستان شده اند.


XS
SM
MD
LG