لینک های دسترسی

تعداد هلاک شدگان زلزلۀ اندونيزيا به ۴۶۰۰ نفر رسيده است


در حاليکه جستجو براي نجات يافتگان ادامه دارد، مامورين اندونيزيايي ميگويند تعداد هلاک شدگان زلزلۀ شديد روزشنبه به ۴۶۰۰ نفر رسيده است.

کارمندان در بخشهايي از ولايت شديدأ آسيب رسيدۀ يوگيا کارتاي اندونيزيا ميگويند که آن شهر در اثر زلزلۀ شش اعشاريه سه به معيارريکترتقريبأ بخاک يکسان شده است. اکثر تلفات در شهر بنتول در جنوب يوگياکارتا رخ داده است.

باشندگان قريه جات مطابق به عنعنۀ اسلامي اکثر هلاک شدگان را بسرعت دفن نمودند.

کارمندان امور صحي مي گويند براي تدواي هزاران زخمي و حدود ۲۰۰ هزار تن از بيخانمان شدگان تلاش ميورزند.

در عين زمان صدها تکان بعدي زلزله درين منطقه با نفوس متراکم رخ داده است.

ايالات متحدۀ امريکا و چندين کشور ديگر ارسال پول نقد و کمک را پيشنهاد کرده اند. مامورين اندونيزيا مي گويند قطع برق و ارتباط تيلفوني توزيع کمک را مشکل ساخته است.


XS
SM
MD
LG