لینک های دسترسی

در شمال افغانستان پنج کارمند امدادي بضرب گلوله کشته شدند


مقامات افغاني ميگويند افراد مسلح چهار کارمند يک ادارۀ امدادي بين المللي را در شمال افغانستان بقتل رسانيدند.

مقامات ميگويند سه کارمند زن و رانندۀ مرد شان بروز سه شنبه بعد ازان کشته شدند که يک مرد مسلح در پهلوي موتر شان قرار گرفته و آنها را هدف قرار داد.

قربانيان براي سازمان« اکشن ايد» که توسط آلمان تمويل ميشود، کار ميکردند. اين واقعه در ولايت جوزجان رخ داد

از طرف دبگر مامورين افغانستان ميگويند دو تن از افغانها که ذريعه يک شرکت امريکائي استخدام شده بودند در انفجاربم کنار جاده در ولايت بدخشان کشته شدند . در اين واقعه دوتن از امريکائيان نيز زخمي شدند .

در حين حال ، کابل يک روز بعد از آنچه که بدترين شورش ها از هنگام سقوط و خلع طالبان از قدررت در ۲۰۰۱ خوانده مي شد ،آرام و اما بحال کشيده گذارش شده است.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد واقعه تصادم يکعرداه ثقيل عسکري ايالات متحده با چند موتر افراد ملکي برروي يک جاده ، ناشي از نقصان برک آن عراده بوده ايست . پليس ميگويد ۱۲ تن بشمول يک فرد پليس در اين واقعه و شورش هاي متنعاقب آن هلاک شدند .

پليس ميگويد حدود ۱۰۰ تن زخمي و ۱۴۰ تن بازداشت شده اند . در کابل براي دومين شب پيهم قيود شب گردي نافذ شده است .

در يک انکشاف ديگر ، منشي عمومي پيمان دفاعي اتلس شمالي يا ناتو اظهار کرد که عميات در افغانستان اوليت ارشد آن پيمانرا ميسازد . «ياپ دو هووپ شييفر» گفت اميد وار است ناتو توسعه قواي حفظ صلح اش را در افغانستان تا شش ماه ديگر تکميل کرده باشد .

در حال حاضر در افغانستان ۹۰۰۰ هزار عسکربرهبري ناتو وجود دارد و پلانهائي طرح شده که بموجب آن تعداداين قواه به۲۱ هزار نفر بلند برده خواهد شد.


XS
SM
MD
LG