لینک های دسترسی

صدراعظم عراق در بصره حالت اضطرار را اعلام کرد


نوري الملکي، صدراعظم عراق بعد از يک هفته جنگ هاي جناحي شيعيان در بصره حالت اضطرار را دران شهر اعلام کرده است.

ملکي امروز در جريان بازديد خود ازان شهر عمدۀ توليد کنندۀ مواد نفتي حالت اضطرار يک ماهه را اعلام نمود. او همچنان تعهد کرد که دسته هايي را که در عقب اين خشونت ها قرار دارند با مشت آهنين تاديب خواهد کرد.

در ساير خشونت ها، افراد مسلح در بعقوبه، واقع در جنوب بغداد پنج نفر را در يک ميني بس کشتند. در بغداد افراد مسلح يک نطاق تلويزيون دولتي را بقتل رسانيدند. او سومين ژورناليستي ايت که در هفتۀ جاري در عراق کشته ميشود.

در شمال، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد از اثر گلوله باري قواي ائتلاف بر يک موتر که بامر توقف اعتنا نکرد، دو زن عراقي کشته شدند. پوليس عراق ميگويد اين زنان بسوي يک زايشگاه روان بودند ولي واضح نشد که آنها حامله بودند يانه.

XS
SM
MD
LG