لینک های دسترسی

اندونيزيا کوشش ميکند کمک را بمصيبت رسيدگان زلزله برساند


در حاليکه مليون ها دالر از سراسر جهان به اندونيزيا سرازير ميشود آن کشور کوشش ميکند اين تدارکات را بمصيبت رسيدگان زلزلۀ هفتۀ گذشته برساند.

مقامات ملل متحد ميگويند تا بحال ۲۲ کشور با ارسال تدارکات و تيم هاي واکنش بمصيبت، کمک نموده اند. اما حکومت شکايات کساني را که از زلزله جان بسلامت برده اند و محتاج مواد غذائي، آب، سرپناه و مودا طبي هستند، دريافت ميکند.

مامورين ميگويند تداوي فوري مجروحين جهت جلوگيري از امراض نگراني عمدۀ آنهاست. بسياري از شفاخانه هاي شهر يوگياکارتا که بيشترين خسارات را متحمل شده، هنوز مملو از مجروحين است ولي شاهدان عيني ميگويند با رسيدن کمک بيشتر ازدحام کاهش مييابد.

يک دستۀ ۱۳۵ نفري عساکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده يک شفاخانۀ سيار را امروز در ولايت يوگياکارتا فعال ساختند. کارمندان نجات از چين، ماليزيا و جاپان نيز کمک فراهم ميکنند.

بعد از وقوع زلزله در حدود ۲۰۰ هزار نفر بي خانمان شدند.

XS
SM
MD
LG