لینک های دسترسی

رهبران جهان براي کنفرانس جهاني ايدز اجتماع کرده اند


نمايندگان کشورها از سراسر جهان امروز براي آغاز يک کنفرانس بين المللي سه روزه روي مرض ايدز، در ملل متحد اجتماع کرده اند.

کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد امروز در محضر کنفرانس گفت براي مبارزه عليۀ اين مرض ساري بدخيل شدن يک تعداد اجتماعات مدني، مخصوصاً کساني که مصاب بمرض ايدز است، نيازمنديم. او گفت مصاب شدن در بين زنان در هر گوشۀ جهان، رو بافزايش است و اکثر کشورها تضمين نکرده اند که جوانان درک دقيقي از سرايت مرض داشته باشند.

بروز سه شنبه يک گزارش پروگرام مشترک ملل متحد روي مرض ايدز حاکي بود که از وقتي که مرض ايدز براي اولين بار در ۲۵ سال قبل تشخيص شد، ۶۵ مليون نفر به آن مصاب گرديده و ۲۵ مليون نفر هلاک شده اند.

کوفي انان بروز سه شنبه بخبرنگاران گفت پيروزي بر مرض ساري ايدز

حتي نزديک هم نيست. او همچنان ازاين که کيسناني مواسا اولين زن از افريقاي جنوبي آشکارا با وايروس « اچس آي وي» ايدز زندگي کرده و اکنون در مجمع عمومي موسسه ملل براي ايراد خطابه اي در موردآن شرکت دارد استقبال نمود خانم مواسي ازرهبران دول افريقائي انتقاد کرد که تهدات داده شده شانرا براي مبارزه عليه مرض ايدز ناديده مي گيرند .

پيتر پايت آمر ادارۀ ايدز ملل متحد بعدراً در يک .کانفرانس مطبوتات گفت کار هاي زيادي براي دسترس بشريت در سطح جهاني براي دستيابي به معالجه و تداوي مرض شان در برابر ايدز باقي مانده است . گفت در بسياري کشورها وقت آن فرارسيده که از مرحلۀ اداره و کنترول بحران فراتر رفته و بپاسخ دراز مدت و قابل دوام تمرکز نمود.

XS
SM
MD
LG