لینک های دسترسی

گروۀ مدافع وسايل نشراتي خواستار تحقيقات قتل ژورناليست پاکستاني شد


يک گروۀ بين المللي مدافع وسايل نشراتي از پاکستان خواستار شده تا قتل يک فلمبردار تلويزيون را که گزارش منازعات قبايلي را در ولايت سند تهيه ميکرد، مورد تحقيق قرار دهد.

کميتۀ حفاظت ژورناليستان که مقر آن در نيويارک است امروز طي بيانيه اي ميگويد مقامات پاکستاني بايد شرايط اطراف مرگ منير احمد سنگي را که براي يک شبکۀ تلويزيوني سندي زبان کار ميکرد، بررسي کامل نمايد.

پوليس گفت سنگي بروز دوشنبه در تبادلات آتش کشته شد. بعضي از همکاران سنگي ميگويند که او بخاطر گزارش استيشن تلويزيون او از جرگۀ قبايلي که در منزل يکي از رهبران قبايلي دخيل در منازعه داير شده بود، عمداً هدف قرار داده شده بود.

مرگ سنگي باعث مظاهرات احتجاجيۀ ژورناليستان در کراچي و ساير شهرهاي پاکستان گرديد.

XS
SM
MD
LG