لینک های دسترسی

پاکستان و هند روي مبارزه با دهشت افگني مذاکره کردند


مقامات پاکستان و هند مذاکرات دو روزه را در اسلام آباد روي موضوعاتي از دهشت افگني گرفته تا تبادلۀ زندانيان، آغاز کرده اند.

ڤي کي دوگل، سکرتر وزارت داخله هند حين مواصلت به اسلام آباد گفت او و سيد کمال شاه، همتاي پاکستاني اش اميدوارند تا يادداشت تفاهم را روي همکاري بيشتر جهت مانع شدن از قاچاق مواد مخدر تکميل کنند.

تبادلۀ زندانيان ملکي نيز در صدر اين مذاکرات قرار دارد. دو کشور در ماۀ سپتمبر توافقي را امضا کردند تا هر يک از کشورها افراد ملکي را که بطور تصادفي از سرحد عبور کرده اند، آزاد نمايند. هر دو کشور اکنون کوشش ميکنند ببينند که چند زنداني طبق اين توافق آزاد ميشوند.

هند طي يک حرکت حسن نيت قبل از مذاکرات بروز دوشنبه ۵۹ ماهي گير پاکستاني را آزاد کرد و پاکستان امروز ۷۱ هندي را آزاد نمود.

XS
SM
MD
LG