لینک های دسترسی

شورشيان ۴۶ نفر را در عراق به قتل رساندند


پليس عراق ميگويد، تندروان حد اقل ۴۶ نفر را در يک سلسله بم گذاريها و سايرحملات روز سه شنبه به قتل رساندند.

مرگبار ترين حمله ، حد اقل ۲۲نفر را در يک بازار در بغداد بهلاکت رساند.مدت کوتاهي بعد تر دريک انفجار يک بم در يک نانبايي در پايتخت نه نفر به قتل رسيدند. سه نفر ديگر در سايرحملات در بغداد جاندادند.

درجنوب عراق يک بم ۱۲ نفر را در هيلا کشت.

تازه ترين خشونتها در حالي واقع ميشود که جنرال جارج کيسي قوماندان قواي امريکا در عراق يک هزار و پنج صد تن قواي ديگر را در لاويت الانبار تعبيه کرد تا سايرقوا را کمک کرده باشد.

درانکشافات ديگر ، يک دپلومات امارات متحدۀ عرب که دوهفته قبل در بغداد اختاطف شده بود آزاد گرديد. شيخ عبدالله بن زيد ال نهيان وزيرخارجۀ امارات متحدۀ عربي از مقامات عراق بخاطر رهايي اين دپلومات تشکر کرد.

XS
SM
MD
LG