لینک های دسترسی

وعدۀ رئيس جمهور بش براي تحقيق حادثۀ کابل


رئيس جمهور بش تعهد نموده است تا در مورد حادثۀ مرگبار ترافيکي و شليک مرمي در کابل که درآن عساکرايالات متحده دخيل بودند، تحقيقات کامل انجام شود. اردوي ايالات متحده ميگويد بدفاع از خود شليک نموده اند.

توني سنو نطاق قصر سفيد گفت رئيس جمهور با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان صحبت کرده ودر مورد حادثۀ کابل تحقيقات را وعده نمود.

پوليس افغانستان ميگويد در حادثۀ روز دوشنبه و ناآرامي هايي که به تعقيب آن صورت گرفت، لا اقل ۲۰ نفرکشته و ۱۶۰ تن ديگر زخمي گرديدند. گفته شده اين بدترين ناآرامي ها از زمان خلع طالبان در سال ۲۰۰۱، در کابل بوده است.

احتجاجات زماني شعله ور گرديد که يک عراده موتر نظامي ايالات متحده تصادفي با موتر هاي افراد ملکي تصادم نمود.

تام کالنز نطاق اردوي ايالات متحده ميگويد تحقيق ابتدايي نشان ميدهد که گروه هايي از مردم بعد از وقوع حادثه ، سنگ پرتاپ نموده و شليک نمودند. عساکر ايالات متحده براي دفاع از خود به آتشباري متقابل پرداختند.


XS
SM
MD
LG