لینک های دسترسی

کشته شدن دونفر در حملات اردو در کشمير هند


حد اقل دونفر طي حملات اردو در کشمير تحت ادارۀ هند بقتل رسيده اند.

يک نطاق اردو گفت زدو خورد مسلحانه بروز پنجشنبه هنگامي آغاز شد که عساکر بر يک مخفي گاۀ شورشيان دريک قريه درمنطقۀ قريۀ بدگام حمله نمودند. درين جنگ دو شورشي مظنون کشته شدند.

درعين زمان گروۀ شورشي لشکر طيبه و المنصوريان طي صدوربيانيه يي به آژانس هاي خبررساني محلي گفت آنها بر سياحين حمله نميکنند. روز چهارشنبه دو موتر بس حامل سياحين در سرينگر مورد اصابت بم هاي دستي قرار گرفت که باعث جراحات لا اقل بيست نفر گرديد. يک حملۀ مشابه در هفتۀ گذشته در سرينگر چهار سياح را بقتل رسانيده و شش نفر ديگر را زخمي ساخت.

مامورين هندي مکررأ مسؤوليت حملات خشونت باررا بدوش دو گروهي مياندازد که اين حملات را محکوم نموده اند.


XS
SM
MD
LG