لینک های دسترسی

دستوراردوي ايالات متحده به قوماندانان امريکايي درعراق


اردوي ايالات متحده درعراق به قوماندانان امريکايي دستور داده است تا بعساکر امريکائي ارزش هاي معيار هاي حقوقي، معنوي واخلاقي در ميدان محاربه تدريس شود.

اين دستور زماني صادر ميشود که قواي نظامي اين موضوع را تحت تحقيق قرار داده که آيا عساکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده سال گذشته در حديثه ۲۴ تن از افراد ملکي غير مسلح عراق را عمداً بقتل رسانيده اند يانه.

دگرجنرال پيتر چيارلي قوماندان شماره دوم ايالات متحده در عراق بروز پنجشنبه طي بيانيه اي گفت درين تعليمات بر ارزش هاي مسلکي نظامي و اهميت انضباط، روش مسلکي در زمان جنگ تاکيد ميکند.

رئيس جمهور بش امروز در واشنگتن گفت اين تعليمات در مورد رويۀ مناسب عساکر يک ياددهاني خواهد بود. اما رئيس جمهور بش تکرار نمود که وي در مورد ادعا ها با رابطه به حديثه نگران است و در آن مورد يک تحقيق کامل و جامع انجام خواهد شد.

در خشونت هاي اخير در عراق يک حمله توسط هاوان ۹ نفر را در جنوب بغداد بقتل رسانيده و لا اقل ۴۰ تن ديگر را زخمي ساخت.


XS
SM
MD
LG