لینک های دسترسی

قواي ائتلاف ولسوالي تسخير شده طالبان را دوباره متصرف شدند


مقامات افغانستان مي گويند قواي تحت رهبري ايالات متحده و اردوي افغانستان يک ولسوالي يي را که طالبان اشغال کرده بودند ، دوباره تسخير کرده وحد اقل ۱۵ طالب را به قتل رسانيدند.

قواي تحت رهبري ايالات متحده و افغان چند روز بعد از آنکه طالبان ولسوالي چوره ولايت ارزگان را اشغال کرده بودند، در ساعات آخري روز جمعه آن ولسوالي را دوباره متصرف شدند.

در يک واقعۀ ديگر مامورين امنيتي مي گويند آنها ۱۲ تندرو مظنون طالب را کشته و۱۸ تن ديگر را در جريان حملۀ شورشيان بيک نقطۀ تفتيش پليس در جوب افغانستان دستگير کردند.

شروشيان مظنون طالب در ساعات ناوقت روز جمعه بالاي يک نقطۀ تفتيش پليس در شمال قند هار حمله کرده و و باعث آغاز يک جنگ چندين ساعته شدند.

يک سخنگوي ولايتي مي گويد که چهار فرد پليس در اين حمله زخمي شدند.

همچنان بروز جمعه شورشيان در ولايت هملند بريک پليس در ولايت همسايۀ هلمند حمله کرده چهار صاحب منصب را زخمي نمودند. مقامات ۱۸ مرد را بعد از حمله باز داشت کردند.

XS
SM
MD
LG