لینک های دسترسی

محکمۀ پاکستان  حکم باز داشت صْرراعظم  سابق بينظير بوتو را صادر کرد


يک محکمۀ پاکستاني حکم باز داشت بينظير بوتو سابق صدْراعظم پاکستان و شوهرش آصف زرداري را صادر کرده است .

اين دو نفر ملزم بدان بودند که بعد از انتخابات سال ۱۹۹۶ در مورد سرمايه هايشان به کميسيون انتخابات اطلاعات نادرست داده بودند . قوانين پاکستان از قانون گذاران مي خواهد تا در مورد سرمايه هايشان به آن کميسيون معلومات مکمل ارائه نمايند.

اين حکم ضرب الاجل حضور يابي آنها را قبل از آغاز محاکمه در ماه جولاي تعين داشته است . خبر باز داشت بوتو و همسرش يک روز بعد از آنکه خانم بوتو با نواز شريف سابق صدراعظم ورقيب وي ملاقات کرد تا انتخابات متوقعۀ سال آينده را مورد بحث قرار دهند پخش مي گردد.


XS
SM
MD
LG