لینک های دسترسی

ايران مي گويد ، پيشنهاد ذروي را مورد بررسي قرار خواهدداد


وزير خارجۀ ايران ميگويد، آن جمهوري اسلامي پيشنهادات تازۀ قدرت هاي بزرگ جهاني را که هدف آن رفع بحران روزي پروگرام ذروي لان کشور ميباشد، مورد بررسي قرار خواهد داد.

ارنا، آژانس خبررساني رسمي ايران از منوچهر متکي وزير خارجۀ ايران نقل قول کرده که گفته است که توقع ميرود که حاوير سولانا رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپا در روز هاي آينده به ايران مسافرت کند وآن پيشنهاد را شخصاً بطور رسمي به ايران تسليم دهد.

پنج عضو دايمي شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد و جرمني روز پنجشنبه موافقه کردند که مشوقهاي مرتبه را به ايران پيشنهاد کنند، اما اين کشور هاي اصرار دارند که اول بايد تهران غني سازي يورانيم خورا متوقف سازد. از يورانيم غني شده براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده شده ميتواند.

کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا ميگويد که مشوقهاي مالي و تکنالوژي به ايران پيشنهاد شده و اگر ايران اين پيشنهاد را رد کند،معيار ها سرزنشانه اي برآن کشور وضع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG