لینک های دسترسی

وزير دفاع امريکا در وتينام است  تا مناسبات نظامي را تحکيم بخشد


دالند رمسفلد وزير دفاع امريکا در ويتنام است تا با اين دشمن زمان جنگ ايالات متحده مناسبات محکمتر نظامي را تشويق نمايد.

رمسلفد امروز يکشنبه از سنگاپور به هانوي مواصلت کرد و ويتنام را يک کشور همه خوانده و گفت امريکا روابط با اين کشور جنوب آسيا را تحکيم ميبخشد. اما علاوه داشت که واشنگتن هيچ پلاني براي دسترسي به تاسياسات نظامي آن کشور ندارد.

وزيرد فاع امريکا بعد تر به خير نگاران گفت که او نمي داند که قدم بعدي امريکا در ساحۀ روابط با ويتنام چه خواهد بود ، واز اظهار مسيري که در آينده اتخاذ خواهد کرد چيزي نگفت .

قرار است رمسفلد با هم پايه گان ويتنامي و ساير مامورين ارشد آن کشور مذاکراتي انجام دهد.

قواي امريکا بعد از آنکه وتينام جنوبي در سال ۱۹۷۵ بدست وتينام شمالي کمونيست افتاد از آن کشور خارج شد.

روابط امريکا با هانوي با بازديد هاي کشتي هاي بحري امريکا و تبادلات طبي و تعليمي به تدريج رو به بهبودي نهاد.

XS
SM
MD
LG