لینک های دسترسی

پاکستان: عمليۀ صلح با هند بطي است


پاکستان ميگويد از آهسته بودن عمليۀ صلح با هند مايوس شده است.

تسنيم اسلم، نطاق وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد عمليۀ صلح که بيش از دو سال قبل آغاز يافت، مختل نشده ولي گفت و شنود خيلي به آهستگي پيش ميرود. او گفت که روابط بين دو کشور داراي سلاح اتمي بايد از مرحلۀ ايجاد اعتماد فراتر رفته و بمرحلۀ حل و فصل اختلافات ذات البيني، بشمول کشمير ارتقا کند.

ماۀ گذشته، من موهن سنگه، صدراعظم هند گفت کشورش بهمزيستي با پاکستان متعهد است. او همچنان پيشنهاد کرد که با شورشيان اسلاميستي که خواهان الحاق کشمير به پاکستان هستند نيز مذاکره خواهد کرد، در صورتي که آنها حملات دهشت افگني را متوقف سازند.

روابط بين هند و پاکستان بخاطر سه جنگ از زمان استقلال دو کشور در سال ۱۹۴۷ باينطرف، که دوي آن روي موضوع کشمير بود، صدمه ديده است.


XS
SM
MD
LG