لینک های دسترسی

عباس به حماس در مورد پلان دولت فلسطيني وقت بيشتر داد


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني براي حماس وقت بيشتر داده تا وقت روي پلاني توافق کند که خواستار برسميت شناختن اسرائيل ميشود.

ياسر عابد ربو، يک مشاور نزديک محمود عباس ميگويد محمود عباس به تعقيب تقاضاي حکومات عربي وقت همه پرسي را بتعويق افگند.

حماس قبلاً ضرب الاجل اولي محمود عباس را براي قبولي پلان ناديده گرفت و وقت آن ضرب الاجل سپري گرديده است. اسمعيل هنيه، صدراعظم حماس امروز گفت، سازمان مربوط او روي راۀ حل دو دولتي با اسرائيل، با حزب فتح محمود عباس مذاکرات بيشتري براه خواهد افگند.

اسمعيل هنيه ميگويد اين پلان بر موضوعاتي تماس ميگيرد که مهمتر ازان است که زود روي آن توافق کرد.

مامورين ميگويند محمود عباس واضح ساخته است که هيچ نوع تغيري را در پيشنهاد قبول نميکند.

XS
SM
MD
LG