لینک های دسترسی

پاکستان سه مليون دالر بحکومت فلسطينيان وعده داد


پاکستان سه مليون دالر کمک را بحکومت تحت رهبري حماس فلسطينيان تعهد کرده است.

اين تعهد امروز در جريان ملاقات خورشيد احمد قصوري، وزير خارجۀ پاکستان با محمود زهار، وزير خارجۀ فلسطينيان که از پاکستان ديدن ميکند، بعمل آمد.

يک مامور وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد قصوري همچنان آنچه را پشتيباني ديرينۀ پاکستان از داعيۀ فلسطين خواند، بار ديگر تائيد کرد.

ادارۀ تحت رهبري حماس فلسطين بخاطر امتناع حماس از ترک خشونت و شناسائي حق موجوديت اسرائيل، با تعزيرات فلج کنندۀ ايالات متحده، اسرائيل و چندين کشور اروپائي مواجه است.

قرار است زهار همچنان با شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان ملاقات کند.

پاکستان از يک موطن جداگانه براي فلسطينيان که بيت المقدس پايتخت آن باشد، حمايت ميکند و با اسرائيل علائق دپلوماتيک ندارد. گروه هاي اسلاميست افراطي در پاکستان آن دولت يهودي را تقبيح کرده و به ارتکاب فجايع عيلۀ فلسطينيان متهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG