لینک های دسترسی

شورشيان تامل عساکر سري لانکا را بقتل پنج نفر ملکي متهم ميکنند


شورشيان تامل سري لانکا عساکر حکومتي را متهم کرده اند که بمي را در مناطق تحت کنترول شورشيان منفجر ساختند که در نتيجه پنج نفر ملکي کشته و ۱۴ تن ديگر مجروح شده اند.

مقامات شورشيان ميگويند اين تلفات در يک تراکتوري صورت گرفت که امروز در قريۀ ڤداموناي در منطقۀ شرقي بتي کالوا بر يک ماين اصابت کرد.

شورشيان ميگويند عساکر حکومتي که در عقب خطوط دشمن عمليات ميکنند مسؤل اين حمله بودند. اما يک سخنگوي نظامي سري لانکا اين اتهامات را تکذيب کرده گفت قواي امنيتي بمناطق شورشيان داخل نميشود.

اين حملۀ ادعا شدۀ ماين يک روز قبل از ملاقات مجوزۀ شورشيان تامل و مامورين حکومتي در اسلو، پايتخت ناروي صورت گرفت.

اين ملاقات دو روزه که بروز پنجشنبه آغاز مييابد بمنظور يافتن راه هاي بهبود بخشيدن حفاظت قواي حافظ صلح سکانديناوي که در سري لانکا فعاليت ميکنند، در نظر گرفته شده است.


XS
SM
MD
LG