لینک های دسترسی

استقبال رئيس جمهور بش وساير رهبران از مرگ الزرقاوي


رئيس جمهور بش امروز پنجشنبه در قصرسفيد در مورد مرگ الزرقاوي صحبت نمود. وي گفت اين يک ضربۀ مهلک بر القاعده ميباشد. اما رئيس جمهور هوشدار داد مرگ الزرقاوي به مفهوم ختم خشونت در عراق نيست.

توني بلير صدراعظم برتانيه گفت مرگ الزرقاوي يک لحظۀ مهم براي عراق وضربۀ مهلک به القاعده در سرتاسر حهان ميباشد.

برادر کينيت بيگلي انجنير برتانيايي گفت جهان از شر يک انسان شيطان صفت رهايي يافته است. گروۀ زرقاوي ، بيگلي را درسال ۲۰۰۲ اختطاف و بقتل رسانيدند. اما پدر نيکَلاس برگ امريکايي گفت مرگ زرقاوي براي وي آرامش خاطر ببار نياورد و احتمال دارد يک موج جديد قتل هاي انتقامجويانه را شعله ور سازد. برگ در سال ۲۰۰۴ سربريده شد.

هوشيار زيباري وزير خارجۀ عراق گفت اين يک روز بزرگ براي مردم عراق است، اما محتاطانه اظهار کرد مرگ زرقاوي به مفهوم ختم شورش نميباشد.

يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان به صداي امريکا گفت اميدوار است بامرگ زرقاوي وضع امنيتي در عراق بهبود يابد.


XS
SM
MD
LG