لینک های دسترسی

معاون القاعده بر مسلمانان تاکيد ميکند که طرح همه پرسي فلسطينيان را رد کنند


يک تعداد از رهبران شبکه دهشت افگني القاعده بر مسلمانان تاکيد ورزيده اند تا با همه پرسي ايکه محمود عباس رئيس جمهور اداره فلسطينيان پيشنهاد نموده است مخالفت کنند

ايمن الظواهري اين بيانيه رادريک ويديو تيپي اظهار داشته که امروز توسط الجزيره شبکه تلويزيون عربي پخش گرديد وي گفت فلسطين ، خانه اسلام است و نبايد در معرض مصالحه قرار گيرد

محمود عباس همه پرسي ايرا روي طرحي براي يک دولت مستقل فلسطينيان پيشنهاد کرده است که اسرائيل رابرسميت بشناسد. عباس که ازجناح فتح است به تندروان گروه حماس تا اخر اين هفته وقت داده است تا به طرح يک دولت مستقل فلسطين ، موافقه کند يا وي همه پرسي را تقاضا خواهد کرد

محمود عباس از هنگاميکه گروه تندرو حماس کنترول اداره فلسطينيان را در اوايل امسال بدست گرفته است با ان گروه در جدال است

XS
SM
MD
LG