لینک های دسترسی

يک مامور عالي رتبه ايران ميگويد که تهران بايد به غني سازي يورانيوم ادامه بدهد


يک مامورعاليرتبه و بنيادگراي ايران ميگويد باوجود انکه قدرت هاي جهاني مشوق هاييرا به تهران جهت متوقف ساختن کارهاي حساس ذروي پيشکش کرده اند، ايران بايد به غني سازي يورانيوم ادامه بدهد

آيت الله احمد جنتي ، در نماز جمعه در تهران گفت که مجموعه مشوق ها به قول وي «براي خود شان خوب است » نه براي ايران .

آيت الله جنتي رئيس شوراي پاسداران اداره داوري بين پارلمان و حکومت ميباشد

اداره بين المللي نيروي ذروي در گزارشي که بروز پنجشنبه توزيع گرديد ميگويد ايران يک دور تازه غني سازي يورانيوم را درين هفته در آوانيکه قدرت هاي جهان مجموعه مشوق هائيرا براي تهران ارائه نمودند، روي دست گرفته است

ايالات متحده ميگويد که ايران بايد تمام فعاليت هاي غني سازي خود را در بدل قبولي اين مجموعه مشوق ها ، متوقف ساخته و به ميز مذاکرات چندجانبه برگردد. اين مجموعه مشوق ها درصورتيکه ايران موفق به همکاري نشود ،فکر ميشود شامل تهديد به وضع تعزيرات بر انکشور خواهد بود

XS
SM
MD
LG