لینک های دسترسی

انفجار بم در يک رستورانت وزيرستان باعث جراحات  حد اقل نه نفر گرديد


مقامات ميگويند که اين انفجار امروز جمعه در شهر هب ،بوقوع پيوست. انها ميگويند که تا کنون هيچ کس ادعاي مسووليت نکرده است

افراد قبائيلي معمولا مسوول تشدد هاي بلوچستان خوانده ميشود زيرا انها براي دسترسي بيشتر به گاز طبيعي که قلمرو انها سرشار ازان است ميجنگند. اکثر افراد قبائلي همچنان مخالف پلانهاي اسلام آباد براي اعمار يک گارنيزون جديد نظامي در انجا هستند و ميگويند که پولي را که به مصرف گارنيزون ميرسد ميتوان براي انکشاف منطقه به مصرف رسانيد

XS
SM
MD
LG