لینک های دسترسی

تخريب لابراتور هاي هيروئين در پاکستان


مقامات پاکستان مي گويند که قواي ضد مواد مخدر آن کشورلابراتوار هاي توليد هروهين را تخريب و بيش از دو تُن مواد مخدر غيرقانوني و يک ذخيرۀ اسلحه را ضبط کرده است .

مامورين مي گويند که قواي ضد مواد مخدر پاکستان با استفاده از طيارت هلپکوپتر و طيارت کوچک ديگر اين حمله را در ساعات ناوقت روز شنبه در ايالت بلوچستان همسرحد با افغانستان عملي نمودند.

مقامات محلي مي گويند که قوا بيس از دو هزار کيلوگرام مورفين و ده کيلوگرام هروئين را با بم هاي دستي و راکت انداز ها ، تفنگ ها و ساير مهمات نظامي ضبط کرده اند. هيچ کسي باز داشت نشده است . مظنونين توانستند که قبل زحمله فرار کنند.

ولسوالي چنگي همسرحد باولايت هملند افغانستان مرکز صنعت شگوفان وغيرقانوني مواد مخدر جهان ميباشد.

XS
SM
MD
LG