لینک های دسترسی

رد بخشي از مشوق هاي پيشنهادي غرب از جانب ايران


رئيس هيات مذاکره کنندۀ ايران ميگويد، محموله مشوقهاي پيشنهادي بين المللي که هدف آن متقاعد ساختن ايران در توقف فعاليت حساس ذروي ميباشد، شامل يک تعداد مشکلات است .

اما علي لاري جاني علاوه کرد که اين پيشنهاد حاوي نکات مثبت نيز هست . او از اين بيشتر توضيحات نداد.

لري جاني اين تبصره ها را در قاهره بعمل آورد جايي که وي با امر موسي منشي عمومي جامعۀ عرب و حسني مبارک رئيس جمهور مصر در بارۀ پروگرام ذروي ايران مذاکره مينمايد.

لري جاني گفت اين پروگرام کدام خطري را متوجه شرق ميانه نمي کند که در رابطه با تکنالوژي ذروي صلح آميز است .

در تهران حامد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجۀ ايران در ساعات اول امروز يکشنبه گفته بود که ايران تعديلات خودش را در اين مجموعۀ مشوق ها ارائه خواهد داشت .

XS
SM
MD
LG