لینک های دسترسی

مذاکرات ايالات متحده و هند  بر همکاري زروي  دربين شان


مامورين هندي و ايالات متحده امروز دوشنبه دردهلي جديد ملاقات مي نمايند تا بر تفصيل يک موافقۀ تاريخي همکاري ذروي کار نمايند .

بر طبق اين توافق واشنگتن موافقه کرده است تا دربدل باز شدن در هاي کوره هاي اتومي هند برروي متفشين بين المللي ، به هند تکنولوژي ذروي ملکي خودرا بفروش برساند .

طي اين مذاکرات سه روزه در دهلي جديد ، که امروزدوشنه شروع شد ، دو جانب سعی خواهند کرد تا براختلاف نظر های موجود در شرح وتفصيل موافقات، که در ماه مارچ تکميل شد کار نموده آنرا مرفوع سازند.

يکي ازاين اختلافات نظرآن است که ايالات متحده مي گويد موافقه نامه امضا شده بايد به هند اجازه ندهد سلاح هاي جديد ذروي را امتحان کند .

اين موافقه نامه متقاضي تصويب و تائييد از جانب کانگرس ايالات متحده است بعضيي از قانون گذاران در کانگرس از مواقه نامه امضا شده بين هند وايالات متحده انتقاددارند و ميگويند در آن به جانب هندي امتيازياد داده شده است، کشوري که به گفته شان معاهده عدم انتشار اسلحه ذروي را امضا نکرده است .

XS
SM
MD
LG