لینک های دسترسی

قتل هفت  تن از افراد وابسته به القاعده در عراق


قواي نظامي ايالات متحده ميگويند در اثر حمله قواي اهتلاف برهبر ي ايالات متحده در نزديکي باقوبه هفت تن از افراد وابسته به االقاعده کشته شده اند .

قواي نظامي ايالات متحده ميگويند اين شورشيان بارهبران ارشدالقاعده ارتباط داشته و جنگجويان خارجي را در عراق کمک مي کردند .

جنرال ويليام کلدويل تائييد کرد که دو پسر به سنين ۶ ماه و و چهارساله نيز در اين حمله کشته شده اند . او قتل اين کودکان را تاسف بار خواند وگفت خردسالان با شورشيان يودند که بر عساکدر ايالات متحده گلوله باري مي کردند .

اين تازه ترين حمله هواي از هنگامي بود که قوای هوائي امريکا ابو مصعب الزرقاوي رهبر القاعده ه را درعراق به قتل رساند . آن گروه دهشت افگن امروز دوشنبه در يک پيام انتر نتي گفته است که «شيخ ابو همزه المهاجر » را منحيث رهبر جديد خود مقرر کرده است .

در يک انکشاف ديگر دو بم موتري پنج تن را در بلاد واقع در شمال بغداد کشته است . قبلاً در شروع روز پليس عراق گفت يک بم کنار جاده شش تن از افراد ملکي رادر بغداد کشته استXS
SM
MD
LG