لینک های دسترسی

اخطار محاکم اسلامي سوماليه  به حکومت آن کشور


رئيس محاکم اسلامي تندرو سوماليه به حکومت آن کشور هشدار داده است که عساکر خارجي را به آن کشور جنگ زده دعوت نکند .

شيخ شريف الدين احمد که رئيس اتحاديه محاکم اسلامي موقديشو است ، امروزدوشنبه گفت مذاکرات بين محاکم و حکومت انتقالي ادامه يافته نمي تواند مگر اينکه آن حکومت از قصد و پلان خودرا براي مطالبۀ کمک از عساکر خارجي سودان و يوگندا منصرف گردد.

قرار است پارلمان موقت سوماليه درموردتعبيه پيشنهادي قواي خارجي ، که حکومت ضعيف سوماليه سعي دارداين هفته از مقر کنوني در بيدوهه به موقديشو نقل مکان دهد ، مذاکره کند .

جنگجويان وفادار به محاکم اسلامی در هفته قبل کنترول مقديشو را از جنگ سالاران بدست گرفتند. . آن دو گروه چهار ماه تمام براي اشغال مقديشو جنگيدند که ۳۵۰ تن کشته بجا گذاشت . اکثريت مقتولين افراد ملکي بوده اند .

XS
SM
MD
LG