لینک های دسترسی

نيپال ۱۸۲ شورشي زنداني ماويست را رها کرد


حکومت جديد نيپال يک تعداد بيشتر شورشيان زنداني ماويست را که تحت قانون منسوخ ضد دهشت افگني توقيف شده بودند، آزاد کرده است. اکنون حد اقل ۱۸۲ زنداني آزاد شده اند.

حکومت مؤقت گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم بروز دوشنبه اعلام کرد که اتهامات دهشت افگني عليۀ صدها شورشي زنداني را فسخ ميکند.

آنها را حکومت سابق سلطنتي گيانندرا پادشاۀ نيپال توقيف کرده بود.

دوستان و اعضاي فاميل اين زندانيان سابق بعد از ظهر امروز براي استقبال آنها رفته بودند. شورشيان مشت هاي خود را بعنوان سلام ماويستي بلند کرده و شعارهاي ماويستي ميدادند.

يک نطاق شورشيان ماويست ميگويد حکومت وعده داده که ۳۵۰ شورشي را رها کند ولي صدها تن ديگر در زندان باقي خواهند ماند.

تصميم حکومت مبني بر رهائي آنها در قبال مذاکرات روز يکشنبه بين وزير داخلۀ نيپال و پرچندا، رهبر شورشيان ماويست در يک دهکدۀ دوردست غربي کشور رخ داد.

XS
SM
MD
LG