لینک های دسترسی

بش تعهد کرد که زندانیان گوانتانمو یا بوطن شان میروند يا محاکمه ميشوند


جورج بش، رئيس جمهور تعهد کرد که آن زندانيان گوانتانمو که به وطن شان برگردانيده نشوند، عاقبت در يک محکمۀ قانوني محاکمه خواهند شد.

او امروز به سؤال يک خبرنگار در قصر سفيد پاسخ ميداد. جورج بش گفت وزارت خارجه کشورهاي مربوطۀ زندانيان را تشويق ميکند اتباع خود را تسليم شوند. او گفت بسياري از زندانيان قبلاً برگردانيده شده اند.

ايالات متحده بيش از ۴۰۰ نفر را به سؤ ظن داشتن علائق با القاعده يا طالبان در زندان گوانتانمو نگهداري ميکند.

يک مقام افغاني که اخيراً از گوانتانمو ديدن کرد امروز گفت بعضي از افغان هائي که درانجا زنداني هستند بزودي بخانه هاي شان باز خواهند گشت. وزارت دفاع ايالات متحده که مسؤل اين زندان است ميگويد بخاطر نگراني هاي امنيتي تاوقتي انتقال تکميل نشده، نميتواند در مورد آن صحبت کند.

عبدالجبار ثابت مامور وزارت داخلۀ افغانستان بعد از بازديد ده روزه از گوانتانمو امروز در کابل باخبرنگاران صحبت کرد. بازديد او قبل از انتحار روز شنبۀ سه زنداني تکميل شده بود.

XS
SM
MD
LG