لینک های دسترسی

جلسۀ بين المللي در مورد سوماليا


در حاليکه مليشا هاي اسلاميت در حال بدست گرفتن کنترول بخش هاي بيتشرسوماليا ميباشند، سازمان ملل متحد يک جلسۀ بين المللي در مورد آنکشور را امروز پنجشنبه آغاز مينمايد.

وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد جلسۀ نيويارک آغاز کار گروۀ ارتباطي ميباشد که از تشکيل يک حکومت فعال در سوماليا حمايت مينمايد. سوماليا بيش از ۱۵ سال فاقد يک حکومت بوده است.

وزارت خارجۀ ايالات متحده همچنان يکبار ديگر حمايت اينکشور را ازحکومت انتقالي سوماليا تصريح نمود. اين حکومت نتوانسته تا قدرتش را در خارج از (باي دوا) گسترش بدهد.

جنگجويان وفادار به اتحاديۀ اسلامي محاکم سوماليا امروز کنترول شهر بليت واين، در ۳۰۰ کيلومتري موگه ديشو را بدست گرفتند.

اين حرکت بدنبال پيروزي آنها بر جنگسالاران مخالف در بدست آوردن شهر جوهربروز چهارشنبه، و موفقيت هايي درموگه ديشو و ساير شهر ها ميباشد.

هنوز معلوم نيست که آيا قواي اسلاميست ،حکومت انتقالي را درگسترش قدرت آن در آنکشور کمک مينمايد يا نه؟

XS
SM
MD
LG