لینک های دسترسی

رئيس  جمهور ايران گفت که پيشنهاد مشوقهاي بين المللي گامي به پيش است


رئيس جمهور ايران از مجموعۀ مشوقهاي بين المللي که در بدل ملتوي ساختن غني سازي يورانيوم و بر گشت اين کشور به مذاکرات در مورد بر نامۀ ذروي ايران پيشنهاد شده استقبال کرده است.

محمود احمدي نژاد در شهر شانگهاي چين به خبر نگاران گفت اين پيشنهاد گامي به پيش است و ايران دقيقانه آنرا تحت غور قرار خواهد داد. وي گفت در موعد معينه با در نظر داشت منافع بين المللي کشورش به اين پيشنهاد جواب خواهد داد.

پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد يعني ايالات متحده ، روسيه ، برتانيه، فرانسه و چين جمع جرمني اين مجموعۀ مشوقها را پيشنهاد کرده اند.

احمدي نژاد در کنفرانس سران سازمان همکاري شانگهاي در چين بحيث ناظر اشتراک کرده است.

رهبران اتحاديۀ اروپا که دربروکسل جلسه کرده اند از ايران خواسته اند بزودي جواب مثبتي به پيشنهاد مشوقها ارائه نمايد. در يک مسودۀ اعلاميۀ سران اين سازمان ، رهبران اروپا گفته اند هر گونه راه حل به اين مساله بايد به نگراني هاي مربوط به پروگرام ذروي ايران رسيدگي کند ودر عين حال حق ايران را به داشتن انژري ذروي به مقاصد صلح آميز تائيد ميکند.


XS
SM
MD
LG