لینک های دسترسی

تندوران اسلاميست در کشمير هند يک نفر را کشته و اعضاي بدن دو تن ديگر را قطع کرده اند


پوليس در کشمير تحت کنترول هند ميگويد که تندروان مظنون اسلاميست يک نفر را کشته و اعضاي چند تن ديگر را در يک دهکده در شمال جمو قطع کرده اند

مقامات ميگويند که تندروان بروز چهارشنبه داخل اين دهکده شده و گلوي يک تن را بريده و بعد بيني و زبان دو تن ديگر را قطع کردند

پوليس ميگويد که اين حمله ظاهرا در انتقام مرگ يک تندرو مظنون است که توسط پوليس در ماه اپريل در همين منطقه کشته شده بود

تندروان اسلاميست با قواي هند در اين منطقه هيماليا از سال ۱۹۸۹ به اين طرف براي آزادي کشمير و يا الحاق ان با پاکستان که اکثريت نفوس انکشور مسلمان است ميجنگند

XS
SM
MD
LG