لینک های دسترسی

رهبران اتحاديه اروپا کمک به فلسطينيان را تصويب کردند


رهبران اتحاديه اروپا طرحي را براي رسانيدن امداد از طريقي به تصويب رسانيدند که بحکومت برهبري حماس نه ، بلکه مستقيما به فلسطينيان برسد

ايما ادوين نطاق اتحاديه اروپا گفت که اين اتحاديه در نظر دارد بصورت مقدماتي ۱۲۶ مليون دالر را براي فلسطنيان نيازمند و سامان الات براي سکتور صحي تهيه نمايد

نطاق گفت رهبران اتحاديه اروپا همراه با همکاران شان در امور صلح شرق ميانه يعني ايالات متحده ، روسيه و ملل متحد به يک توافق روي امداد به فلسطنينان نزديک شده اند

امداد دهندگان غربي کمک هاي مالي را بعد از ان قطع کردند که حماس کنترول اداره فلسطينان را در ماه مارچ بدست گرفت . حماس از تقبيح تشدد و برسميت شناختن اسرائيل ابا ورزيده است . اتحاديه اروپا و ايالات متحده حماس را يک سازمان دهشت افگني ميخوانند

بروز پنجشنبه شان مک کارمک نطاق وزارت خارجۀ ايالات متحده اين مطلب را تکذيب کرد که واشنگتن مساعي را براي رسيدن به يک توافق روي کمک به فلسطنيان ، به تعويق انداخته باشد . وي گفت ايالات متحده با خلوص نيت با اتحاديه ا روپا روي اين موضوع کار ميکند


XS
SM
MD
LG