لینک های دسترسی

ايالات متحده اجساد سه زنداني گوانتانامو را که خود کشي کرده بودند، به کشورهايشان ميفرستد


وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد ،اجساد سه زنداني راکه در آن مرکز توقيف واقع در خليج گوانتاناموي کيوبا خودکشي کرده اند به اوطان شان مسترد کرده است .

مامورين وزارت دفاع امريکا روز جمعه بعد از آنکه مقامات گفتند که سه زنداني خود را در سلول هاي شان حلق آويز کردند، اين بيانيه را نشر کرد.

دو مرد شامل در اين واقعه ازعربستان سعودي وسومي از يمن بود.

اين خود کشي ها به شدت درخواست ها از ادارۀ رئيس جمهور بش افزوده است تا وقت رهائي بيش از ۴۰۰ توقيفي را که در آن زندان نگهداري ميشوند ، تعين نمايد.

رئيس جمهور بش گفته است که ميخواهد آن زندان را مسدود نمايد اما آن زندانيان مظنونين دهشت افگن خطرناک هستند و بايد با آنها در محکمه رسيدگي شود.

بش اظهار داشت ،در مورد اينکه آيا اين زندانيان قبل از مواجه شدن به محاکمه آزاد شده ميتوانند يا نه ، انتظار تصميم محکمۀ عالي ايالات متحده را ميکشد.


XS
SM
MD
LG