لینک های دسترسی

قواي نظامي ايالات متحده درافغانستان ميگويد ، ۸۵ تندرو را در روز هاي اخير کشته اند


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان مي گويد که قواي ائتلاف حد اقل ۸۵ تندرو طالب رادر

بخشي از يک تهاجم گسترده در جريان چند روز گذشته به قتل رسانده اند.

مقامات ميگويند که روز جمعه ۴۰ طالب جنگجووقتي کشته شدند که قواي ائتلاف به يک محل اجتماع تندرو در يک کمپ در ولايت ارزگان حملۀ ناگهاني کردند.

روز جمعه دو عسکر ائتلاف وقتي کشته شدند که موتر حامل شان بيک بم تعبيه شده در کنار جاده در ولايت کنر خورد.

روز نامۀ واشنگتن پوست خبر ميدهد که قواي امريکايي در روزهاي اخير حملات هوايي شانرا بر اهداف تندروان طالب در مناطق جنوبي افغانستان شدت بخشيده اند. آنها از طيارات بم افگن بي پنجاو دو ،تا طيارات کوچک بنام پريديتر استفاده ميکند.

روزنامۀ متذکره مي نويسد قواي هوايي ايالات متحده تا کنوندر جريان سه ماه اخير ر افغعانستان ۳۴۰ حملۀ هوايي انجام داده است که بيش از دو چند تعداد حملات هوايي امريکا در جنگ عراق ميباشد چه اين قوا در عين مدت يعني سه ماه ۱۶۰ حمله را درعراق انجام داده است .

مامورين قواي نظامي ايالات متحده در جريان هفتۀ گذشته افشا نمودند که يک عمليات وسيع ضد شورشيان وتندروان در افغانستان درجريان است که هدف آن سرکوبي خشونتهاي روبه افزايش از جانب جنگجويان طالب است .


XS
SM
MD
LG