لینک های دسترسی

اعتراض ژورناليستهاي پاکستاني درمورد قتل يک همکار شان


ژورناليستان وقانون گذاران پاکستان به عنوان اعتراض به قتل يک گزارشگر محلي که جسدش روز جمعه در يک منطقۀ قبايلي همسرحد بافغانستان پيدا شد، در سراتاسر آن کشوراجتماع نموده اند.

اعتراض کنندگان تحقيقات رسمي را درمورد قتل حيات الله خان ژورناليست مقتول تقاضا ميدارند. او در ماه دسمبر در وزيرستان شمالي در حالي اخطتاف گرديده بود که دربارۀ يک حملۀ جنجال بر انگيز بيک مخفيگاه دهشت افگنان مظنون که در آن يکي از افراد القاعده کشته شد، گزارش ميداد.

الزاماتي بعمل آمد که حيات الله خان توسط عمال مخفي استخبارات پاکستان اختطاف شده است. اما آفتاب شير پاو وزير داخلۀ پاکستان آن الزامات را تکذيب کرد وگفت تحقيقاتي درمورد قتل وي در جريان است .

ژورناليستان پاکستاني ،روز دوشنبه يکروز عزاي ملي را تقاضا داشته و گروه هاي مطبوعاتي با کنفرانسهاي خبري حکومتي مقاطعه کرده و از گزارش دهي وقايع رسمي خود داري نمودند.


XS
SM
MD
LG