لینک های دسترسی

بش بروز چهارشنبه براي مذاکره با رهبران انحاديۀ اروپائي به اروپا ميرود


جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده بسوي ويانا روان است تا بروز چهارشنبه با رهبران اتحاديۀ اروپائي روي پروگرام ذروي ايران، دهشت افگني و تجارت مذاکره کند.

همچنان انتظار ميرود اروپائيان موضوع مسدود ساختن زندان نظامي گوانتانمو را در کيوبا مطرح نمايند.

ستيڤن هدلي مشاور امنيت ملي قصر سفيد ميگويد تعميم آزادي و ديموکراسي و پيروزي در جنگ عليۀ دهشت افگني در صدر اجنداي جورج بش قرار دارد.

قرار است درين ملاقات بر مساعي قدرت هاي عمده جهت حل و فصل اختلافات روي پروگرام ذروي ايران مرور گردد ولي انتظار نميرود که روي اين موضوع کدام اعلاميۀ عمده صادر گردد.

ايران در حال حاضر بر يک مجموعۀ مشوق ها جهت متوقف ساختن کار حساس ذروي غور ميکند.

جورج بش ميگويد يک ايران مجهز با اسلحۀ ذروي خطر مهيبي بهمۀ مردم است، ولي علاوه ميکند که اگر ايران بطور تصديق شدني از غني سازي يورانيم و تصفيۀ مجدد منصرف گردد، منفعت هاي حقيقي را نصيب خواهد شد.


XS
SM
MD
LG