لینک های دسترسی

قواي نظامي پاکستان به تعقيب جنگ مهلک روي تقسيم آب، نظم را اعاده کرد


قواي نظامي پاکستان در قسمت اعادۀ نظم در يک منطقۀ دوردست واقع در سرحد افغانستان اقدام کرده است. درانجا زدوخورد و تبادلات آتش بين قبايل رقيب روي دسترسي به آب باعث قتل ۱۴ نفر شد.

مقامات محلي ميگويند خشونت، ديروز وقتي مشتعل شد که اعضاي يک قبيله کوشش کردند جريان آبرا از يک نهر در منطقۀ کرم واقع در نزديک سرحد افغانستان بسوي مزارع خود شان منحرف سازند. افراد يک قبيلۀ رقيب مقاومت کرده و گلوله باري متقابل را سبب شد که طي آن حد اقل ۳۰ نفر مجروح شدند.

پاکستان امسال به نسبت برفباري ناچيز و فقدان باران به کمبود آب دچار است. حق آبه يک موضوع مورد اختلاف در بسياري قسمت هاي پاکستان است، ولي زدوخورد روز دوشنبه جدي ترين واقعه در سال جاري بوده است.


XS
SM
MD
LG