لینک های دسترسی

ژورناليستان افغاني مساعي حکومت را جهت مقيد ساختن وسايل نشراتي تقبيح کردند


ژورناليستان در افغانستان عليۀ دستورهايي که حکومت براي وسايل نشراتي اعلام کرده و طي آن مصاحبه با رهبران طالب و انتقاد از عساکر خارجي و افغاني را منع قرار ميدهد، احتجاج ميکنند.

خبرنگاران محلي ميگويند براي آنها در جريان ملاقاتي با رياست امنيت ملي يک دستور دو صفحه اي داده شد.

درين سند گفته شده که با قوماندانان دهشت افگن مصاحبه نشود و از سياست خارجي و يا قواي خارجي که در افغانستان مستقر گرديده انتقادي صورت نگيرد.

رحيم الله سمندر، رئيس انجمن ژورناليست هاي مستقل افغانستان ميگويد اين دستورها يک مثال واضح سانسور است.

حکومت اين موضوع را تکذيب کرد که ميخواهد وسايل نشراتي را سانسور کند. دفتر حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد حکومت صرف از وسايل نشراتي خواهش ميکند تا دهشت افگني را ستايش نکنند و براي دهشت افگنان ميز خطابه اي فراهم ننمايند.

XS
SM
MD
LG