لینک های دسترسی

بش کورياي شمالي را عليۀ آزمايش راکت هشدار داد


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد توقع دارد کورياي شمالي از توافقات بين المللي اي که امضا نموده و آن توافقات آزمايش راکت هاي برد طويل را منع قرار ميدهد، پيروي کند.

رئيس جمهور امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در ويانا به تعقيب کنفرانس سران با رهبران اتحاديۀ اروپائي، اين موضوع را بيان کرد. او ميگويد اگر کورياي شمالي تصميم بگيرد که راکت را آزمايش کند با انزواي بيشتر مواجه خواهد شد.

جورج بش ميگويد ايالات متحده با متحدين خود در آسيا کار ميکند تا کورياي شمالي را متقاعد سازد که اين راۀ درست پيشبرد امور نيست.

قبلاً در طول روز کم داي جونگ، رئيس جمهور سابق کورياي جنوبي اعلام کرد که يک سفر مجوزه را به کورياي شمالي بخاطر اين نگراني ها فسخ کرد که آن کشور کمونيستي شايد در شرف پرتاب يک راکت برد طويل باشد.

پيونگ يانگ ميگويد حق دارد راکت هاي برد طويل را توليد و آزمايش نمايد ولي در مورد اينکه آيا در نظر دارد راکت را پرتاب کند چيزي نگفته است.


XS
SM
MD
LG