لینک های دسترسی

ايران از ملل متحد خواستار شده است تا مانع غرب درتحميل فرهنگ آن بر متباقي جهان گردد


منوچهر متکي وزير خارجۀ ايران امروز طي بيانيه اي در شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنيو بر آنچه وي آنرا گرايش بسوي يک فرهنگ واحد خواند، انتقادنمود. وي همچنان گفت بي احترامي به بعضي اديان غير قابل قبول بوده و بايد رد شود.

در عين زمان ترکيب هيأت ايراني درين جلسه باعث جنجال گرديد. پيتر مک کي وزير خارجۀ کانادا طي بيانيه اي شرکت سعيد مرتضوي مدعي العموم ايراني را در ترکيب هيأت آنکشور محکوم نمود.

تحقيقات بوسيلۀ حکومت گذشتۀ ايران نشان داد که مرتضوي دستور توقيف، يک ژورناليست کانادايي را صادر نموده که در زندان شکنجه و لت وکوب شده و مورد تجاوز قرار گرفته بود. او در سال ۲۰۰۳ در توقيف حکومت ايران وفات نمود.

اين مدعي العموم همچنان به وضع قيود شديد بر مطبوعات ايران متهم ميباشد.

XS
SM
MD
LG