لینک های دسترسی

حامد کرزي الظواهري را دشمن مردم افغانستان خواند


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نشر يک نوارجديد ويديويي ايمان

الظواهري رهبر فراري شماره دوم القاعده را تقبيح نموده است.

ظواهري درين نوار ويديويي از مردم افغانستان نيخواهد تا در مقابل قواي خارجي قيام نمايند.

حامد کرزي اين تندرو متولد مصر را دشمن مردم افغانستان خواند. وي ظواهري را متهم نمود که يک منبع بدبختي افغانستان براي بيش از يک دهه ميباشد.

رئيس جمهور افغانستان اين تبصره ها را بعد از نشر نوار ويديويي الظواهري بروز چهارشنبه دريک صفحۀ کمپيوتري انترنت اسلاميست ها بعمل آورد. ظواهري درين نوار ويديويي در مورد آنچه وي آنرا جنايات امريکايي ها در برابر افغانها خوانده، صحبت نموده است. وي از محصلين پوهنتون کابل خواسته است تا در جنگ عليه آنچه وي قواي متجاوز خوانده، بپيوندند.

اين نوار ويديويي ظواهري درحالي نشر ميگردد که نيروهاي ائتلاف برهبري ايالات متحده درعمليات جاري نظامي ضد شورشيان در چهار ولايت جنوبي افغانستان مصروف ميباشند.

XS
SM
MD
LG