لینک های دسترسی

کشته شدن دونفر در اثر حملۀ بم دستي در کشمير تحت ادارۀ هند


مقامات در کشمير هند ميگويند يک حملۀ بم دستي توسط يک فرد مسلح ناشناس برمنزل يک رهبر مذهبي باعث هلاکت دونفر و جراحات ۱۵ تن ديگر شده است.

پوليس محلي ميگويد اين حمله امروز پنجشنبه در شهر سپور در شمال سرينيگرصورت گرفت. به عبدالاحد، اين رهبر مذهبي، که يک صوفي و مرشد شناخته شده ميباشد، کدام آسيبي نرسيده است.

تاکنون کسي مسؤوليت و انگيزۀ اين حمله را ادعا نکرده است. کشمير بين هند وپاکستان تقسيم گرديده است ولي هردو کشوربر تمام کشمير ادعا دارند. جدايي طلبان مسلمان از سال ۱۹۸۹ باينطرف براي استقلال و يا يکجاشدن کشمير با پاکستان ميجنگند.

XS
SM
MD
LG