لینک های دسترسی

ايران توقف غني سازي يورانيوم را رد کرده است


ايران بار ديگر سوگند ياد کرده است که به کار توليد مواد سوخت ذروي ادامه بدهد و همچنان توقف غني سازي يورانيوم را بحيث يکي از شرايط مذاکرات روي پروگرام ذروي اش ، رد نمود

جاويد واعيدي معاون شوراي امنتيت ملي اين مطلب را روز پنجشنبه در وياناي اطريش اظهار داشت

سفارت ايران در ويانا ، ترجمه رسمي اين بيانيه را امروز جمعه منتشر ساخت ، بر طبق اين ترجمه از قوال واعيدي گفته شده است که « ايران متوقف ساختن يورانيوم را نه بحيث يک شرط قبلي براي مذاکرات و نه هم نتيجه مذاکرات ، تلقي ميکند»

سفارت ايران در ويانا گفت گزارشهاي قبلي بطور ناد رستي از واعيدي نقل قول کرده بود که گويا گفته است التواي غني سازي يورانيوم ميتواند نتيجۀ اين مذاکرات باشد.

ايالات متحده انجام مذاکرات بين المللي روي پروگرام ذروي را با ا يران در صورتيکه پيشنهاد کرده که ايران اول غني سازي يورانيوم را متوقف بسازد.

XS
SM
MD
LG